Privacyverkl. etc.

Meat and Bones vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen.
Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.
Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@meatandbones.nl.


Artikel 1                      Wie zijn wij?
Meat and Bones is een VoF, gevestigd te (6581 AJ) Malden aan de Hoge Brug 40a.
Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73667390. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.


Artikel 2                      Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.
Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar.

Om uw bestelling te beheren zullen wij uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.
Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, btw nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail en gebruikte betaalmethode. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken.
Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens, volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst, 7 jaar.

Wij vinden het belangrijk de relatie met u als klant goed te kunnen onderhouden. Voor ons CRM systeem slaan wij dan ook uw naam, gebruikersnaam, e-mail, bestelgeschiedenis adresgegevens, telefoonnummer en inlogactiviteit van uw account op.
U heeft hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met ons aan te gaan. Wij zullen deze gegevens verwijderen, wanneer u uw account bij ons opzegt.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen.
Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten toevoegen aan uw bestand en tot 7 jaar na afhandeling bewaren.

Meat & Bones heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing.
U heeft hier expliciete toestemming voor gegeven. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren en voor remarketing gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij maken gebruik van Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.
Om het opnemen van contact en plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw naam, e-mailadres en inhoud van uw bericht. Met het versturen van uw bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond. Testimonials kunnen wij uit commercieel belang op onze website plaatsen en zullen wij bewaren tot u een verzoek doet tot verwijdering.
Tot slot maken wij, omwille van veiligheid, gebruik van cameratoezicht. Dit doen wij uit hoofde van een maatschappelijk belang. Wij zullen onze camerabeelden maximaal 24 uur bewaren.

Artikel 3                      Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Artikel 4                      Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Meat & Bones om uw gegevens in te zien.
2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. In uw persoonlijke account op de website kunt u zelf ook een aantal gegevens aanpassen.
3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Meat & Bones, kunt u bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@meatandbones.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5                      Wie ontvangen uw gegevens?
Meat & Bones zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6                      Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Artikel 7                      Slotbepalingen
Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@meatandbones.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

2 februari 2019

Dit is de Disclaimer van Meat and Bones (M&B).
Deze Disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 2 februari 2019


Disclaimer Meat & Bones

Meat & Bones is eigenaar en beheerder van de Websites www.meatandbones.nl  en www.meatandbones-advies.nl 

In deze disclaimer worden de rechten en plichten van bezoekers van deze websites beschreven. Door uw bezoek aan onze website geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van deze disclaimer. Indien u naast het bezoeken van deze website ook producten of diensten bij ons afneemt die via deze website worden aangeboden, gelden tevens de voorwaarden die u heeft geaccepteerd bij het aangaan van onze overeenkomst.

Inhoud van de website
De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid en aandacht samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud te allen tijde correct, up to date en volledig is. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Meat & Bones accepteert geen aansprakelijkheid voor directe, danwel indirecte schade die is ontstaan door het gebruikmaken van deze website en de daarop verstrekte informatie. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele onbereikbaarheid van deze website.

Hyperlinks
Wij hebben op deze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Deze hyperlinks worden niet door ons gemaakt of gecontroleerd, tenzij anders vermeld. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites van derden, en daarmee samenhangende diensten en/of producten aanvaarden.

Intellectueel eigendom
De websites van Meat & Bones en diens inhoud worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Onder de inhoud van de website vallen onder andere alle afbeeldingen, video’s, teksten en programma’s. De rechten op deze inhoud liggen bij Meat & Bones. Dit houdt in dat de inhoud niet mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meat & Bones.
Daarnaast zijn alle merken, zijnde woord- en beeldmerken, eigendom van Meat & Bones, tenzij anders vermeld. Ook deze merken mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt.

Social Media
Meat & Bones geeft u toestemming om onze social media pagina’s te gebruiken en delen. Daarnaast kunt u beoordelingen en/of opmerkingen plaatsen op deze kanalen. Wij vragen u daarbij wel netjes te blijven. Meat & Bones accepteert geen buitensporig taalgebruik, discriminatie, seksuele intimidatie, pesten en andere berichten met een negatieve lading. Wij eigenen ons het recht toe berichten waarin deze regels niet worden nageleefd, zonder waarschuwing te verwijderen. Eveneens kunnen wij berichten waarvan wij denken dat zij afkomstig zijn van nep-profielen verwijderen.

Wijzigingen
Meat & Bones behoudt zich het recht voor om op ieder moment de inhoud van deze website aan te passen, onderdelen te wijzigingen danwel verwijderen en tarieven aan te passen zonder dit vooraf aan u mede te delen. Daarnaast kunnen wij wijzigingen aanbrengen in deze disclaimer. Wij zullen de meest actuele versie altijd op deze pagina plaatsen en raden u daarom aan deze disclaimer geregeld  te raadplegen.

Slotbepalingen
Heeft u klachten, opmerkingen of ideeen over Meat & Bones, deze website en/of de producten en diensten die wij via deze website aanbieden? Neem dan contact op via info@meatandbones.nl.


COOKIESTATEMENT MEAT AND BONES

Meat and Bones maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Artikel 1                      Welke cookies gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de cookies waar wij, via de website meatandbones.nl, gebruik van maken en waarom wij dit doen.

Meat and Bones maakt gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat wij u kunnen laten zien welke producten wij aanbieden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service en ons aanbod te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van de website tracken met Lightspeed en Google Analytics. Deze diensten plaatsen analytische cookies.

Wij vinden het beschermen van uw privacy echter erg belangrijk. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen omtrent de analytische cookies die door Google Analytics worden geplaatst om uw privacy minimaal te belasten:

Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en zijn met Google overeengekomen dat zij uw gegevens niet voor andere doeleinden mogen gebruiken.

Wij hebben op onze website social plugins geplaatst. Met deze social share buttons kunt u onze berichten en artikelen delen op uw platformen. Via het gebruik van deze buttons plaatsen Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest cookies op uw apparaat. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die uw gebruikservaring optimaliseren, maar daarnaast kunnen zij ook tracking cookies plaatsen die uw surfgedrag over meerdere websites volgen.

Meat and Bones maakt tot slot gebruik van tracking cookies van derde partijen op de website om u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van uw surfgedrag. Uw apparaat wordt herkend als u na onze website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kunnen wij op die andere website onze advertenties tonen. Wij gebruiken deze gegevens echter alleen om u die advertenties te kunnen tonen en zullen dit nooit aan andere bestanden koppelen.

Artikel 2                      Cookies verwijderen

Wanneer u niet (meer) wilt dat Meat and Bones cookies plaatst, kunt u in uw browserinstellingen aangeven dat u geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. U dient dit wel op elke computer en in elke browser die u gebruikt aan te geven.

Artikel 3                      Slotbepalingen

Wij raden u aan dit statement regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd. Als u vragen heeft over dit statement of de cookies die wij gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@meatandbones.nl.

mei 2018


Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten en het functioneren van onze webshop te verbeteren.

WELKOM BIJ MEAT AND BONES!

Wij zijn geen reguliere winkel maar een webshop met afhaalmogelijkheid in MALDEN.

Jouw online geplaatste bestelling verwerken wij met veel liefde en plezier.
Zonder bestelling geen afhaal mogelijk; bestel dus online.

Zodra je bestelling klaar staat krijg je hiervan bericht per email; zo kom je niet voor niets.
Je kunt velig bij ons afhalen ook in deze (Corona) tijd; zorg voor elkaar, respecteer elkaar.

Betaling: PIN of IDEAL (geen contanten!)

SLUITING KERST/NIEUWJAAR * 24 dec '20 t/m 5 jan '21