Privacy Verklaring

privacyverklaring  - versie 1 februari 2021

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Meat and Bones V.O.F. (hierna ''Meat and Bones'') kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u producten koopt van Meat and Bones en/of zich tot ons wendt door middel van het contactformulier op onze website. Door gebruik te maken van onze producten en diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. Meat and Bones kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
  • uw voor- en achternaam;
  • uw geslacht;
  • uw adresgegevens;
  • uw telefoonnummer;
  • uw e-mailadres;
  • uw betaalgegevens;
  • uw IP-adres;
  • overige door u aan ons verstrekte gegevens voor de doeleinden zoals in deze privacyverklaring beschreven.

Waarom heeft Meat and Bones mijn persoonsgegevens nodig?
Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van de aan ons verstrekte opdrachten. Ook gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze producten en diensten.

Hoe lang bewaart Meat and Bones mijn persoonsgegevens?
Meat and Bones bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. De gegevens worden niet langer gebruikt en bewaard, dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens kunnen tevens worden bewaard indien er (uiteindelijk) geen overeenkomst met u tot stand komt.

Beveiliging
Meat and Bones neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste, openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Meat and Bones maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen bestaan van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via het contactformulier op onze website of door een e-mail te sturen naar info@meatandbones.nl.

Contactformulier en nieuwsbrief
Door middel van het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of specifieke (offerte) aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, woonplaats en/of telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming en/of op grond van (de voorbereiding) op een overeenkomst. Wij bewaren deze informatie zodat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en wij de communicatie achteraf kunnen raadplegen.
 
Uw e-mailadres wordt bij inschrijving automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees die de nieuwsbrief ontvangen. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.
Via de nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten, tips en informatie over Meat and Bones en onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat hiervoor een afmeldlink.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien.

Cookies
Functionele cookies
Functionele cookies zorgen voor een gebruiksvriendelijke website en mogen zonder uw toestemming worden geplaatst. Wij gebruiken functionele cookies voor het onthouden van bepaalde informatie, zoals ingestelde taal of je inloggegevens.

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om onze website te verbeteren op basis van het gedrag van onze bezoekers. De door ons gebruikte analytische cookies mogen zonder uw toestemming worden geplaatst, omdat we de verzamelde informatie zo veel mogelijk anonimiseren.

Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om een internetgebruiker te identificeren op één of meerdere websites. Wij plaatsen tracking cookies – met uw toestemming – bijvoorbeeld om te meten of onze banners leiden tot een aanvraag of aanmelding.

Via uw browser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Veel cookies worden ook automatisch na een bepaalde periode verwijderd. U kunt uw browser ook zo instellen, dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Kijk voor meer informatie in de handleiding van uw browser. Let wel op, het is mogelijk dat onze website in dat geval niet (meer) optimaal werkt.

Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of als de wet zegt dat dat moet. Indien u bijvoorbeeld wenst dat uw producten via PostNL worden bezorgd, dan verstrekken wij PostNL uw naam en adresgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze producten en/of diensten wijzigen, moeten wij ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen duidelijk aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Meat and Bones V.O.F.
Hoge Brug 40a
6581 AJ Malden
info@meatandbones.nl

Uw rechten
U heeft het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moet kunnen ontvangen om deze door te geven aan andere organisaties.
Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@meatandbones.nl.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij uw gegevens – indien van toepassing – kunnen terugvinden in ons systeem. Meat and Bones behoudt zich daarbij te allen tijde het recht voor om te vragen naar een legitimatie alvorens zij ingaat op uw verzoek.

Klacht indienen
Indien u vragen en/of klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden via info@meatandbones.nl  onder vermelding van 'privacy'. Uiteraard hopen wij u in dat geval zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit betreft de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Meat and Bones is als volgt te bereiken:
Meat and Bones V.O.F.
Hoge Brug 40a
6581 AJ Malden
info@meatandbones.nl